Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma 2020 Brf Prima Lux

Tid: Onsdag 6 maj 2020 kl. 19.00
Plats: Övernattningsrummet i källaren Brf Prima Lux

Här kan du ladda hem ditt ex av årsredovisningen 2019 som pdf

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden att justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i stadgarna. (Motioner bifogas i denna kallelse.)
 18. Stämmans avslutande

 

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av COVID-19 vill vi uppmana personer inom riskgrupper att inte närvara personligen på stämman. Ni kan istället delta via fullmakt eller kontakta styrelsen för länk/telefonnummer att ringa under stämman. Samma gäller för personer som har symtom, befunnit sig i ett riskområde och/eller varit i nära kontakt med någon som har symtom och/eller är smittad med viruset.

Beroende på hur situationen utvecklas så kan vi behöva skjuta på årets stämma. Styrelsen återkommer i så fall med nytt datum.

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens längre ned.

 

Välkomna!

 

Motion Per Åkesson

Cykelrum

Jag yrkar. Alla måste tydligt namnmärka sina cyklar. Varje ägare får ha max 2 cyklar i cykelrummet. Överskjutande cyklar måste stå utomhus. Barncyklar till barnvagnsrummet. Ägarlösa cyklar skänkes till cykelmeken på Essinge Brogata.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen anser att vi i föreningen har en fungerande hantering av cyklar. Märkning, hantering och rensning görs i samband med en av föreningens två städdagar per år, därför anser styrelsen att motionen är besvarad och behandlad.

Tårtbiten
Vårt sopskåp brukade vara till höger om det stora trädet. Nu har vi ett låsbart sopskåp till vänster om trädet. Sedan dess har vi sedan några år en oanvänd tårtbit grusgård. Vad göra? Beslut behöver inte fattas vid årsmötet.

Jag yrkar: En kort diskussion, typ 5 minuter, under årsmötet 2020, ledande till senare beslut av styrelsen. Här är några alternativ:

 1. Parkering för en bil till, med reducerad månadsavgift och villkorad att endast användas för småbil typ VW Polo.
 2. Parkering för cykel/moped/skoter
 3. Bänkbord för mysiga sommardagar
 4. Utökad gräsyta/blomplantering
 5. Oförändrat som nu

Styrelsens kommentar:
Styrelsen förslår att vi ordnar en blomplantering. Blomkrukor kan ställas ut i samband med gårdsstädning.

Gårdsbelysning
Se till att lampan i trädet lagas. Eventuellt ytterligare en trädlampa/gårdslampa. Gärna kopplat till rörelsedetektor dvs tänds då nån går på gården.

Styrelsens kommentar:
I samband med pågående elstamsbyte så kommer föreningen att få bättre belysning på gården.

 

Motion Tomas Roovete

Postfack
– Alla klisterlappar tas bort
– Postfacken rengörs ordentligt (både en estetisk och hygienisk åtgärd).
– Föreningen tar fram enhetlig uppmärkning

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att städning av postfacken sker på nästa städdag.

Plantering (dike till vänster om ”Postentré”)
– Föreningen inhandlar L-block i betong, för att skapa en planeringsyta mellan befintliga L-block och dike.
– Växter planteras i ”lagom” höjd efter avstämning med berörda lägenheter.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen önskar mer information på årsstämman om ovan motion för att kunna ta ställning i frågan.

Gården
– Allmän uppfräschning.
– Planteringslådor införskaffas.
– Sittgrupp skapas.
– Cykelställen ”städas upp”.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår uppfräschning av gården på nästkommande städdag. Eventuell införskaffning av planteringslådor och sittgrupp kan diskuteras närmare på stämman.

Tvättstuga
– Allmän uppfräschning.
– Byte av ”äckliga städverktyg”
– Sälj in målsättningen – ”Tvättstugan skall alltid vara fräschare när jag lämnade den än när jag kom”.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att nya städverktyg köps in samt att städning sker på nästkommande städdag.

Uthyrningslägenheten
– Allmän uppfräschning.
– Investera i en ny dammsugare.
– Göra bokningen digital via hemsida.
– Installera kodlås (vilket eventuellt kan fjärrstyras).

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att ny dammsugare köps in samt att uppfräschning av lägenheten sker efter att Norrsken AB är klara med sitt arbete. Vad gäller införande av digital bokning och installation av kodlås så anser styrelsen att ingen av dessa är en försvarbar kostnad med tanke på att lägenheten inte bokas så ofta.

Uppfräschning/underhåll
– Reparera putsskador både inne och ute (t ex till höger om ytterentré).
– Väggskydd för rullatorer (se bild).
– Tvätt av trappväggar (extra behövligt efter elarbeten).
– Efterlevnad av brandförsvarets regler om rent trapphus (ingen förvaringsplats).

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att en inspektion av trapphuset görs efter slutförd elinstallation. Föreningens nya styrelse kan undersöka rullatorskydd och hantering av putsskador.


Allmän nedskräpning
– Brf. Prima Lux går aktivt in och stödjer ”Gör Skräpholmen till Kungsholmen igen”, både i ord och handling.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen efterfrågar ett förtydligande i vad denna motion avser.

Gårdsfest
– När Coronaviruset förhoppningsvis har lagt sig och vi kan börja träffas normalt, vad kan då vara bättre än en enklare gårdsfest.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen tycker att det är ett bra förslag och föreslår att en enklare gårdsfest ordnas i samband med städdagen.


Motion Anne Strömer

Uppfräschning av hiss & olja in stenentrén

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att denna fråga hanteras av den nya styrelsen.

 

Motion William Brink

Trall på takterrass
Istället för att vi lägger ut befintlig trall på takterrassen tar vi in en snickare som bygger/lägger en trall.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen är för denna motion och föreslår att nästa styrelse tar ansvar för detta.

Balkonger för 1:orna i huset
William Brink vill presentera förslag på balkonger för föreningens 1:or på årsstämman.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att William får presentera sitt förslag på årsstämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *