Parkering

Föreningen har tolv parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmar och externa hyresgäster. Endast ett fordon får ställas upp per plats, således är det inte tillåtet att ställa egna eller andras fordon i anslutning till p-platserna.

Uthyrningen av parkeringsplatserna är i princip begränsad till en per hushåll och förutsätter ett regelbundet nyttjande. Det är dock möjligt att hyra en extra plats eller hyra en plats för kortvarigt bruk under förutsättning att lediga platser finns och ingen annan står i kö. Platserna får ej hyras ut i andra hand utan styrelsens medgivande.

Ett kösystem tillämpas där tidigast anmäld har företräde. När en parkeringsplats blir ledig erbjuds platsen till den medlem som står först i kön. Anmälan till kö görs till den person i styrelsen som ansvarar för parkeringsfrågor.

Uppsägningstiden för parkeringsplatser för medlemmar är tre månader. För de som hyr en extra plats eller inte nyttjar parkeringsplatsen regelbundet är uppsägningstiden en månad. Kortare uppsägningstid kan godkännas av styrelsen ifall annan medlem står i kö för parkeringsplats. Sker flytt och utträde ur föreningen sägs parkeringsplatsen upp automatiskt.

Ingen medlem skall behöva stå i kö på grund av att annan upptar en extra parkeringsplats eller ej nyttjar platsen stadigvarande. Styrelsen har därför rätt att dra in platser enligt den gällande uppsägningstiden.

Kontakta oss

© Copyright - Brf Prima Lux