Viktig information till våra medlemmar

Styrelsen vill informera om att månadsavgifterna kommer att höjas från år 2023. Beslutet har tagits efter noggrann översyn av föreningens ekonomi och mot bakgrund av ökade kostnader bla. räntor, el, vatten och avfall. Den senaste höjningen var 2016.

Höjningen är fastställd till 7,5% från 1 januari 2023 och därmed inkluderad i fakturan med förfallodag 31 december 2022.