Motioner till årsmöte

Det är snart dags för årsmöte i Brf Prima Lux och har du någon idé på vad vi kan göra för att förbättra vår förening/fastighet, skriv en motion.

Motionen skall innehålla en beskrivning på vad som avses och förslag på lösning eller konkret åtgärd. Motionen skall vara undertecknad med namn och vara daterad. Anonyma motioner behandlas ej. För att styrelsen ska hinna behandla motioner innan kallelsen skickas ut så skall motioner vara styrelsen tillhanda senast söndag 5 april (motioner inkomna efter detta datum behandlas ej).

Motioner lämnas med fördel via mejl till disponentgatan4@gmail.com eller i styrelsens postfack i entrén.
Preliminärt datum för årsmöte är onsdag den 29 april. Separat kallelse till årsmötet med fastställt datum, tid och plats kommer i början av april.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Prima Lux